Šeimos gydytojo kabinete teikiamos nemokamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie įstaigos prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju asmens sveikatos draudimu asmenims.

Odontologinė priežiūra ir protezavimas.

Atliekami įvairūs tyrimai pagal profilaktines sveikatos tikrinimo programas