Slaugos paslaugos namuose Veiveriečių sveikata

AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE - ASPN

Licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga) prie jos prisirašiusiems gyventojams (pacientams)privalo užtikrinti:

  • ASPN teikimą;
  • Socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą;
  • Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą;

ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, suteikiančią teisę teikti ASPN.

Veiveriečių sveikata pacientams ambulatorinę slaugos priežiūrą namuose teikia UAB „Slauga ir priežiūra“. Dėl ASPN paslaugų teikimo galite susisiekti el. paštu info@slaugairprieziura.lt arba telefonais Eglei ir Jūratei.

Teisės aktas reglamentuojantis ASPN teikimą